info@gslawfirm.ge

ایمیل موسسه

+955-596692000

وکیل رسمی

+955-598852000

مشاور حقوقی

اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری

هزینه خدمات جورجیا سرویس Georgia Services به شرح ذیل:

کلیه هزینه های خدمات حقوقی در گرجستان در سال 2020-2021

 هزینه ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود LLC (حداکثر 2 نفر)

با موضوع فعالیت مشخص شده از طرف متقاضی مثل(رستوران، شرکت بازرگانی، شرکت حمل و نقل، گلخانه، کار کشاورزی، سوپر مارکت، تعمیرگاه، خدمات خودرویی و ...)

هزینه وکیل برای انجام فعالیت های حقوقی ثبت شرکت در گرجستان (140 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (100 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری ( دفترخانه ) (10دلار معادل 25 لاری )

هزینه های دولتی و اداری برای ثبت شرکت و تنظیم و ترجمه اساسنامه (50دلار یا 130 لاری )

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

 یک سیم کارت موبایل گرجستان (رایگان)

عضو بانک اطلاعات شرکت های مقیم گرجستان و معرفی توانمندی های شرکت آنها در پورتال اطلاع رسانی (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و ترجمه مدارک : 300دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود LLC (3 تا 5 نفر)

با موضوع فعالیت مشخص شده از طرف متقاضی مثل(رستوران، شرکت بازرگانی، شرکت حمل و نقل، گلخانه، کار کشاورزی، سوپر مارکت، تعمیرگاه، خدمات خودرویی و ...)

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی ثبت شرکت بین المللی (180دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (100دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری ( دفترخانه ) (50دلار معادل 130 لاری )

هزینه های دولتی و اداری برای ثبت شرکت (50دلار یا 130 لاری )

مهر شرکت (20دلار معادل 50 لاری )

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

عضو بانک اطلاعات شرکت های مقیم گرجستان و معرفی توانمندی های شرکت آنها در پورتال اطلاع رسانی (رایگان)

یک سیم کارت موبایل گرجستان (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی ، ترجمه مدارک و مهر شرکت : 400دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت سهامی خاص (JSC )

در مورد شرکت های هلدینگ باید حوزه های فعالیت های شرکت مشخص و طرح توجیهی و بیزینس پلن شرکت به زبان انگلیسی نوشته شود و این خدمت منحصر بفرد و کاملاً اختصاصی می باشد (200 دلار)

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی ثبت شرکت هلدینگ بین المللی در گرجستان (300 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (200 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و مدارک در سفارت یا نوتاری ( دفترخانه ) (50 دلار)

انتخاب موضوع فعالیت و تنظیم موضوع فعالیت (150 دلار)

واریز کلیه هزینه های دولتی بابت ثبت شرکت (300 دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

اخذ کارت عضویت یکساله در کنسرسیوم همکاری های اقتصادی گرجستان (فعلاً رایگان)

عضو دائمی بانک اطلاعات شرکت های مقیم گرجستان و معرفی توانمندی های شرکت آنها در پورتال اطلاع رسانی (فعلاً رایگان)

 دو سیم کارت موبایل گرجستان با 10 لاری شارژ و اینترنت یکماهه (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و مهر شرکت : 1000دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت هلدینگ بین المللی ( سهامی عام ) (JSC )

در مورد شرکت های هلدینگ باید حوزه های فعالیت های شرکت مشخص و طرح توجیهی و بیزینس پلن شرکت به زبان انگلیسی نوشته شود و این خدمت منحصر بفرد و کاملاً اختصاصی می باشد (500دلار)

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی ثبت شرکت هلدینگ بین المللی در گرجستان (500 دلار)

تنظیم وترجمه اساسنامه (300 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و مدارک در سفارت یا نوتاری ( دفترخانه ) (50 دلار)

انتخاب موضوع فعالیت و تنظیم موضوع فعالیت (150 دلار)

واریز کلیه هزینه های دولتی بابت ثبت شرکت (500 دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

اخذ کارت عضویت یکساله در کنسرسیوم همکاری های اقتصادی گرجستان (فعلاً رایگان)

عضو دائمی بانک اطلاعات شرکت های مقیم گرجستان و معرفی توانمندی های شرکت آنها در پورتال اطلاع رسانی (فعلاً رایگان)

 دو سیم کارت موبایل گرجستان با 10 لاری شارژ و اینترنت یکماهه (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و مهر شرکت : 1500دلار

 

هزینه اخذ لگال آدرس در گرجستان (آدرس قانونی برای ثبت شرکت)

اختصاص آدرس قانونی محل شرکت ( لگال آدرس ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور ایشان جهت احراز هویت در اداره ثبت شرکت ها (100دلار)

 

هزینه دفتر مجازی برای شرکت در گرجستان:

اختصاص  آدرس قانونی محل شرکت ( دفتر مجازی با تلفن ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور ایشان جهت احراز هویت در اداره ثبت (200دلار سالیانه)

 

هزینه افتتاح حساب بانکی در گرجستان:

افتتاح حساب بانکی شخصی و اخذ ویزا کارت و پی لاین از بانک (250 دلار)

 

هزینه اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان:

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت مسئولیت محدود (تک نفره) در گرجستان جهت اقامت مدیرعامل (500 دلار )

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت مسئولیت محدود (چند نفره) جهت اقامت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره (مدیرعامل 500 دلار و سایر اعضای هیات مدیره هر نفر 300 دلار )

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت هلدینگ بین المللی سهامی عام  در گرجستان جهت اقامت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره  (مدیرعامل 800 دلار و سایر اعضای هیات مدیره هر نفر 300 دلار )

 

هزینه اخذ اقامت از طریق خرید ملک در گرجستان

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی اخذ اقامت از طریق خرید ملک در گرجستان (500 دلار)

هزینه کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری ملک برای درخواست اقامت (150دلار )

واریز کلیه هزینه های دولتی بابت اخذ اقامت برای یک نفر (100 تا 150 دلار)

کل هزینه های اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی : 800دلار

 تذکر: برای اخذ اقامت از طریق خرید ملک برای هر نفر اقامت نسبیت مبلغ 300دلار بدون احتساب هزینه های واریزی به جمع مبلغ بالا اضافه می گردد.

 

هزینه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در گرجستان( حداقل 300 هزار دلار)

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در گرجستان (حداقل مبلغ سرمایه گذاری 300 هزار دلار)

هزینه مشاوره و راهنمایی و کمک جهت اخذ مجوز راه اندازی کسب و کار ،دریافت توصیه نامه از شرکت های معتبر گرجستان، هزینه ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی و سایر موارد مورد نیاز برای سرمایه گذاری در گرجستان

کل هزینه های اخذ اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری بیش از 300 هزار دلار : 5000 دلار

تذکر: برای اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری برای هر نفر اقامت نسبیت مبلغ 500دلار بدون احتساب هزینه های واریزی به جمع مبلغ بالا اضافه می گردد.

 

هزینه خدمات حقوقی ملکی در گرجستان

خرید ملک: هزینه وکیل برای کلیه فعالیت های حقوقی و همراهی شما در زمان خرید ملک و چک کردن اسناد و مدارک ملک و تنظیم قرارداد تا انتقال سند در ساختمان دولت گرجستان (300 دلار)

 

مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان:

مشاوره جهت راه اندازی کسب و کارهای عمومی و سرمایه گذاری در گرجستان (حق المشاوره جلسه ای 100 لاری - تا یک ساعت)

اعطای کلیه داده ها و قوانین و مقررات سرمایه گذاری به صورت پکیج برای متقاضیان سرمایه گذاری در گرجستان (100 دلار)

مشاوره و ارائه خدمات اخذ مجوز جهت راه اندازی کارخانه، واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و مذاکره با دولت و اخذ زمین و وام برای شروع کسب و کار و تجارت در گرجستان (5000 دلار)

تنظیم بیزینس پلن، نوشتن طرح، تحقیقات و توجیهی جهت شروع کسب و کار در گرجستان (2500 دلار)

 

مشاوره خرید ملک در گرجستان:

مشاوره جهت خرید ملک در گرجستان و کلیه هزینه های همراهی وکیل برای خرید منزل مسکونی و یا تجاری و اخذ قرارداد حقوقی و راهنمایی شما برای اخذ تخفیف و خرید ملک در مکان مناسب و با قیمت مناسب (مبلغ کارمزد از فروشنده دریافت می گردد)

مشاوره جهت اجاره ملک در گرجستان و کلیه هزینه های همراهی وکیل برای اجاره منزل مسکونی و یا تجاری و اخذ قرارداد حقوقی (نصف هزینه یک ماه اجاره )

 

پرونده های حقوقی:

هزینه های خدمات حقوقی برای کلیه پرونده ها شامل وصول مطالبات، دعاوی حقوقی و شرکت ، اختلاف حساب شرکت ها و ... (1500 دلار+5 درصد مبلغ طلب)

 

پرونده های کیفری:

 هزینه های خدمات کیفری برای کلیه پرونده های ورود به پلیس و دادگاه و ... با توجه به سختی پرونده و ساعت کار پرونده هزینه ها متغیر است  (2000 دلارتا 5000 دلار

 

تلفن های تماس با جورجیا سرویس: (مستقیم و واتس آپ)

  • مشاور حقوقی 596692000-995+
  • مشاور حقوقی 598852000-995+

 

وب سایت رسمی Justice House

مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان

پیشرفت چشمگیر گرجستان در بهبود فضای کسب و کار، مولفه ارزشمندی است که طی چند سال اخیر در تعدادی از شاخص های بین المللی ثبت شده است. گرجستان به عنوان کشوری با ثبات سیاسی پایدار، عاری از فساد، با هزینه های کسب و کار پایین، یک دنیا فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است. متاسفانه این فضای باز اقتصادی، برای ایرانیان مقیم یا علاقه‌مند به سرمایه گذاری در گرجستان، موجب سردرگمی در جهت دهی فضای کسب و کار را به همراه داشت.

با توجه به تفاهم نامه همکاری شرکت ما با بخش سرمایه گذاری دولت گرجستان، در این بخش کلیه طرح های سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم (سهامی) در گرجستان که توسط دولت و یا شرکت های سرمایه گذاری و فاندهای بین المللی و بخش خصوصی پیشنهاد شده است را در اختیار اعضا قرار میگیرد.

  • اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری

در قوانین جاری گرجستان، سرمایه گذار به شخصی گفته می شود که حداقل مبلغ 300 هزار دلار (حدودا 800.000 هزار لاری) به صورت مستقیم در گرجستان سرمایه گذاری کند. کسانی که کمتر از مبلغ 300 هزار دلار در گرجستان آورده دارند و قصد اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت را دارند ، کارآفرین نامیده می شوند.

لازم به ذکر است که حداقل مبلغ مذکور حداقل مبلغ 300 هزار دلار بایستی به صورت کاملا مستقیم در تجارت مورد نظر شخص متقاضی سرمایه گذاری شود، و خرید ملک برای شرکت جزو سرمایه گذاری مستقیم محسوب نمی شود و اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک ، قانون دیگری می باشد.

دولت گرجستان برای شخص سرمایه گذار احترام زیادی قائل است و امکانات مختلفی را نیز در اختیار وی می گذارد از جمله : امکان استفاده از اطلاعات و داده های اتاق بازرگانی وزارت اقتصاد گرجستان جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان ، امکان بررسی مشارکت برخی بانک های گرجستان در پروژه فرد سرمایه گذار ، اعطای کارت اقامت پنج ساله و یا حتی واگذاری اقامت دائم گرجستان به سرمایه گذار در صورت داشتن سابقه مدیریتی و سرمایه گذاری در اماکن دیگر و ….

 

مطالب مرتبط و مفید برای سرمایه گذاری در گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان

10 دلیل سرمایه گذاری در گرجستان

مزایای سرمایه گذاری در گرجستان

 برای مشاوره سرمایه گذاری با شماره زیر از طریق کلیه شبکه های اجتماعی تماس بگیرید

تلفن های دفتر وکالت و موسسه حقوقی جورجیا سرویس:

تماس مستقیم به شماره های زیر از ایران رایگان

مشاور حقوقی دفتر تهران 02191010666

مشاور حقوقی فارسی 598852000-995+

مشاور حقوقی گرجی زبان 596692000-995+

تماس از طریق تلگرام و واتس آپ، امکانپذیر می‌باشد.

ویژگی های فرهنگی جالب مردم گرجستان

لغو ویزای گرجستان، باعث افزایش سفر گردشگران ایرانی به این کشور شده است. ۲۵ هزار گردشگر ایرانی گرجستان در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۱۴۷ هزار در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

برنامه سفر بدون ویزای ایرانیان به گرجستان که ژانویه ۲۰۱۱ شروع شده بود، یکم ژوئیه ۲۰۱۳ به تعلیق در آمد. ولی این برنامه پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی از ۱۵ فوریه ۲۰۱۶ دوباره از سر گرفته شد.

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به ۱۰ ویژگی گرجی‌ها که ممکن است برای ایرانی‌ها جالب به نظر برسد.

1. کلمات فارسی در زبان گرجی:

به دلیل مناسبات نزدیک و تاریخی بین ایران و گرجستان تعداد زیادی لغت فارسی وارد زبان گرجی شده است. کلماتی مانند کوچه، پرده، مغازه، لوبیا، گمان، مزد، مسخره، پنجره و نام‌هایی مانند سهراب، طهماسب، گرگین، لیلا و کتایون. البته این به این معنی نیست که فارس زبانان می‌توانند با این کلمات مشترک با گرجی‌ها ارتباط برقرار کنند. در گرجستان رایج‌ترین زبان خارجی روسی است.

2. علاقه شدید به لباس‌های تیره:

باور عمومی این است که فقط گرجی‌ها هستند که با رنگ مشکی خوش‌تیپ می‌شوند. برخی هم معتقدند که رنگ مشکی نمادی از سنت، فرهنگ و تاریخ پرآشوب و غمناک گرجستان است. اگر در گرجستان لباس‌های روشن و رنگارنگ به تن داشته باشید گرجی‌ها بلافاصله متوجه می‌شوند که خارجی هستید.

_94244892_c090b0f0-547d-46d7-88e9-4397e5070d5a 10 ویژگی فرهنگی جالب گرجستان برای گردشگران ایرانی

 

3. صلیب کشیدن:

حدود ۸۵ درصد مردم گرجستان خود را به مسیحیت ارتدکس معتقد می‌دانند. گرجی‌ها به کلیسا بیشتر از دیگر نهادهای اجتماعی و سیاستمداران اعتماد دارند. تقریبا همه گرجی‌ها به وجود خدا و بهشت و جهنم معتقدند و دین را منبع راستین وظایف و قوانین اخلاقی می‌دانند. بسیاری از جوانان ازدواج رسمی را به ازدواج سفید ترجیح می‌دهند و معتقدند سقط جنین باید به صورت قانونی ممنوع شود. بیشتر آنها هنگام رد شدن از مقابل کلیسا صلیب بر چهره می‌کشند.

_94244897_95551cec-1b07-4ff2-99c4-0b1c1a61c466 10 ویژگی فرهنگی جالب گرجستان برای گردشگران ایرانی

4. زندگی خانوادگی:

حدود ۷۰ درصد از جوانان گرجی با والدین خود زندگی می‌کنند و معمولا پس از ازدواج از خانواده جدا نمی‌شوند و همراه پدر و مادر و حتی پدربزرگ و مادربزرگ خود به زندگی ادامه می‌دهند. یکی از دلایل این کار توانایی مالی پایین برای خرید خانه است. همچنین خانه به صورت سنتی به پسر خانواده می‌رسد و آنها تمایلی برای ترک خانه‌ای ندارند که در نهایت به خودشان می‌رسد.

_94245579_c2b686ee-7f0a-4c6d-9f5a-059f73478ec0 10 ویژگی فرهنگی جالب گرجستان برای گردشگران ایرانی

۵. شب زندهداری:

گرجی‌ها به این مشهورند که دیر می‌خوابند و دیر بیدار می‌شوند. شهر تفلیس به شهر شب‌ها معروف است و تازه با غروب آفتاب بیدار می‌شود. گرجی‌ها در شب زنده داری‌های‌شان از شراب‌های ناب خود می‌نوشند و بدون نگرانی از زود بیدار شدن دم را غنیمت می‌شمارند. شاید به همین دلیل است که مدارس و اداره‌ها از ساعت ۹ صبح به بعد باز می‌شوند. اگر دیدید خیابان‌های تفلیس تا ساعت ۱۱ صبح خلوت است، تعجب نکنید!

۶. حضور زنان در جامعه:

در گرجستان معمولا زنان مسئولیت‌های سنگین را در خانواده و اجتماع به عهده می‌گیرند و به صورت چشم‌گیری در مشاغلی که از نظر ایرانی‌ها "مردانه" به شمار می‌روند حضور دارند. جالب است که کلمه دِدا که در اکثر زبان‌ها به معنی پدر است در زبان گرجی به معنی مادر است. در زبان گرجی ماما یعنی پدر! زنان گرجی به‌طور متوسط ۱۳ برابر بیشتر از مردان در خانه کار می‌کنند. به طور کلی، حتی از نظر زنان گرجی رسیدگی به کارهای روزمره خانه در شان مرد گرجی نیست.

_94245582_a5c9da50-af8a-4bcc-b6e1-11ea94ceebe8 10 ویژگی فرهنگی جالب گرجستان برای گردشگران ایرانی

۷. فقر فراگیر:

گرجی‌ها می گویند بزرگترین مشکل کشورشان فقر و بیکاری است. حتی خانواده های طبقه متوسط ممکن است توان خرید یک دستگاه تلویزیون یا یخچال نو را نداشته باشند. از هر پنج خانواده یک خانواده برای خرید غذا پول قرض می‌کند. بیش از ۳۰ درصد جوانان بیکار و از نظر مالی وابسته به خانواده خود هستند. طبق گزارش اداره آمار ملی گرجستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۲ هزار نفر از جوانان گرجی برای یافتن شغل این کشور را ترک کرده‌اند. الان که طرح لغو رژیم ویزا و تردد آزاد اتباع گرجستان به اروپا توسط پارلمان اروپا تصویب شده این نگرانی وجود دارد که نیروی کار جوان این کشور راهی اروپا شود.

۸. سیگار در مکان‌های عمومی:

سیگار کشیدن در مکان های عمومی مانند رستوران ها و کافه ها آزاد است. اگرچه برخی از مکان‌ها فضایی را برای غیر سیگاری‌ها در نظر می‌گیرند ولی در عمل دود سیگار تمام فضا را پر می‌کند. نوجوانان بیشتر پول توجیبی ماهانه خود را صرف خرید سیگار می‌کنند (حدود ۳۰ دلار). البته دولت به تازگی اعلام کرده که قصد دارد محدودیت هایی برای سیگار کشیدن در مکان های عمومی درنظر بگیرد.

۹. کلوبهای شبانه:

معمولا کلوب‌های شبانه که توسط خارجی‌ها اداره می‌شوند به مردان گرجی اجازه ورود نمی دهند. این امر اخیرا صدای اعتراض نخست وزیر این کشور را نیز درآورد. برخی ها می گویند چون گرجی ها از قوانین و قیمت ها مطلع هستند، این‌گونه کلوب‌ها نمی توانند بهای گزافی را که از خارجی‌ها طلب می کنند از آنها بگیرند. ولی باور غالب این است که صاحبان این کلوب‌ها نمی‌خواهند مردان گرجی احیانا "از روی تعصب" برای فعالیت روسپی‌های گرجی دردسر ایجاد کنند.

۱۰. امنیت:

اگر از شهر زیبای تفلیس دیدن می‌کنید نگران نباشید که چه ساعتی بیرون می‌روید؛ معمولا امنیت در این شهر در هر ساعت از شب بالاست. بسیاری این امنیت و عدم وجود فساد در سیستم پلیس را مدیون اصلاحات رئیس جمهور غربگرای پیشین میخائیل ساکاشویلی می‌دانند که به مدت ۹ سال، تا ۲۰۱۳ میلادی، در قدرت بود. قبل از آن در هر محله یک "گای بیجی" یا همان باجگیر جولان می داد.

 _94248181_8ee5e288-4dda-4473-b904-2475566af44d 10 ویژگی فرهنگی جالب گرجستان برای گردشگران ایرانی