info[@]gslawfirm.ge

ایمیل موسسه

+995-598852000

وکیل رسمی

هزینه های خدمات در گرجستان

هزینه خدمات جورجیا سرویس Georgia Services به شرح ذیل:

کلیه هزینه های خدمات حقوقی در گرجستان در سال 2021-2022

 هزینه ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود LLC (حداکثر 2 نفر)

با موضوع فعالیت مشخص شده از طرف متقاضی مثل(رستوران، شرکت بازرگانی، شرکت حمل و نقل، گلخانه، کار کشاورزی، سوپر مارکت، تعمیرگاه، خدمات خودرویی و ...)

هزینه وکیل برای انجام فعالیت های حقوقی ثبت شرکت در گرجستان (130 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (40 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری ( دفترخانه ) ( 30 دلار )

هزینه های پرداختی  به دولت برای ثبت شرکت (50 دلار)

اضافه کردن درخواست ثبت اساسنامه شرکت به زبان انگلیسی (20 دلار )

ساخت مهر شرکت (30 دلار)

اختصاص آدرس قانونی محل شرکت ( لگال آدرس ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور مالک جهت احراز هویت در اداره ثبت شرکت ها (100دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

 یک سیم کارت موبایل گرجستان (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و همه موارد ذکر شده در بالا:  400 دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود LLC (3 تا 5 نفر)

هزینه وکیل برای انجام فعالیت های حقوقی ثبت شرکت در گرجستان (200 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (100 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری ( دفترخانه ) ( 100 دلار )

هزینه های پرداختی  به دولت برای ثبت شرکت (50 دلار)

اضافه کردن درخواست ثبت اساسنامه شرکت به زبان انگلیسی (20 دلار )

ساخت مهر شرکت (30 دلار)

اختصاص آدرس قانونی محل شرکت ( لگال آدرس ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور مالک جهت احراز هویت در اداره ثبت شرکت ها (100دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

 یک سیم کارت موبایل گرجستان (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی ، ترجمه مدارک و مهر شرکت : 600دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت سهامی خاص (JSC )

در مورد شرکت های سهامی باید حوزه های فعالیت های شرکت مشخص و میزان سرمایه و سهامداران کاملا مشخص باشد.

هزینه وکیل برای انجام فعالیت های حقوقی ثبت شرکت سهامی خاص در گرجستان (500 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (250 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری (دفترخانه ) کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره ( 300 دلار )

هزینه های پرداختی به دولت برای ثبت شرکت (300 دلار)

اضافه کردن درخواست ثبت اساسنامه شرکت به زبان انگلیسی (20 دلار )

ساخت مهر شرکت (30 دلار)

اختصاص آدرس قانونی محل شرکت ( لگال آدرس ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور مالک جهت احراز هویت در اداره ثبت شرکت ها (100دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

اخذ کارت عضویت یکساله در کنسرسیوم همکاری های اقتصادی گرجستان (فعلاً رایگان)

 دو سیم کارت موبایل گرجستان با شارژ و اینترنت یکماهه (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و مهر شرکت : 1500 دلار

 

هزینه ثبت شرکت به صورت هلدینگ بین المللی ( سهامی عام ) (JSC )

در مورد شرکت های هلدینگ باید حوزه های فعالیت های شرکت مشخص و طرح توجیهی و بیزینس پلن شرکت به زبان انگلیسی نوشته شود .

هزینه وکیل برای انجام فعالیت های حقوقی ثبت شرکت سهامی خاص در گرجستان (800 دلار)

هزینه تایید اساسنامه در سازمان شرکت های سهامی عام گرجستان (750 دلار)

تنظیم و ترجمه اساسنامه (250 دلار)

ترجمه و تایید گذرنامه و تایید نوتاری (دفترخانه ) کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره ( 300 دلار )

هزینه های پرداختی به دولت برای ثبت شرکت (300 دلار)

اضافه کردن درخواست ثبت اساسنامه شرکت به زبان انگلیسی (20 دلار )

ساخت مهر شرکت (30 دلار)

اختصاص آدرس قانونی محل شرکت ( لگال آدرس ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور مالک جهت احراز هویت در اداره ثبت شرکت ها (100دلار)

دریافت کد اقتصادی از اداره مالیات شرکت ها و رجیستر شرکت در اداره مالیات (رایگان)

اخذ کارت عضویت یکساله در کنسرسیوم همکاری های اقتصادی گرجستان (فعلاً رایگان)

 دو سیم کارت موبایل گرجستان با شارژ و اینترنت یکماهه (رایگان)

کل هزینه های ثبت شرکت در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی و مهر شرکت : 2500 دلار

 

هزینه دفتر مجازی برای شرکت در گرجستان:

اختصاص  آدرس قانونی محل شرکت ( دفتر مجازی با تلفن ) برای اثبات محل شرکت توسط موجر و حضور ایشان جهت احراز هویت در اداره ثبت (200دلار سالیانه)

 

هزینه افتتاح حساب بانکی در گرجستان:

افتتاح حساب بانکی شخصی و اخذ ویزا کارت و پی لاین از بانک (250 دلار)

 

هزینه اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان:

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت مسئولیت محدود (تک نفره) در گرجستان جهت اقامت مدیرعامل (500 دلار )

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت مسئولیت محدود (چند نفره) جهت اقامت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره (مدیرعامل 500 دلار و سایر اعضای هیات مدیره هر نفر 300 دلار )

اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت هلدینگ بین المللی سهامی عام  در گرجستان جهت اقامت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره  (مدیرعامل 800 دلار و سایر اعضای هیات مدیره هر نفر 300 دلار )

 

هزینه اخذ اقامت از طریق خرید ملک در گرجستان

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی اخذ اقامت از طریق خرید ملک در گرجستان (500 دلار)

هزینه کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری ملک برای درخواست اقامت (150دلار )

واریز کلیه هزینه های دولتی بابت اخذ اقامت برای یک نفر (100 تا 150 دلار)

کل هزینه های اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک در گرجستان با احتساب واریزی های دولتی : 800دلار

 تذکر: برای اخذ اقامت از طریق خرید ملک برای هر نفر اقامت نسبیت مبلغ 300دلار بدون احتساب هزینه های واریزی به جمع مبلغ بالا اضافه می گردد.

 

هزینه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در گرجستان( حداقل 300 هزار دلار)

هزینه وکیل برای شروع فعالیت های حقوقی اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در گرجستان (حداقل مبلغ سرمایه گذاری 300 هزار دلار)

هزینه مشاوره و راهنمایی و کمک جهت اخذ مجوز راه اندازی کسب و کار ،دریافت توصیه نامه از شرکت های معتبر گرجستان، هزینه ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی و سایر موارد مورد نیاز برای سرمایه گذاری در گرجستان

کل هزینه های اخذ اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری بیش از 300 هزار دلار : 5000 دلار

تذکر: برای اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری برای هر نفر اقامت نسبیت مبلغ 500دلار بدون احتساب هزینه های واریزی به جمع مبلغ بالا اضافه می گردد.

 

هزینه خدمات حقوقی ملکی در گرجستان

خرید ملک: هزینه وکیل برای کلیه فعالیت های حقوقی و همراهی شما در زمان خرید ملک و چک کردن اسناد و مدارک ملک و تنظیم قرارداد تا انتقال سند در ساختمان دولت گرجستان (300 دلار)

 

مشاوره سرمایه گذاری در گرجستان:

مشاوره جهت راه اندازی کسب و کارهای عمومی و سرمایه گذاری در گرجستان (حق المشاوره جلسه ای 100 لاری - تا یک ساعت)

اعطای کلیه داده ها و قوانین و مقررات سرمایه گذاری به صورت پکیج برای متقاضیان سرمایه گذاری در گرجستان (100 دلار)

مشاوره و ارائه خدمات اخذ مجوز جهت راه اندازی کارخانه، واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و مذاکره با دولت و اخذ زمین و وام برای شروع کسب و کار و تجارت در گرجستان (5000 دلار)

تنظیم بیزینس پلن، نوشتن طرح، تحقیقات و توجیهی جهت شروع کسب و کار در گرجستان (2500 دلار)

 

مشاوره خرید ملک در گرجستان:

مشاوره جهت خرید ملک در گرجستان و کلیه هزینه های همراهی وکیل برای خرید منزل مسکونی و یا تجاری و اخذ قرارداد حقوقی و راهنمایی شما برای اخذ تخفیف و خرید ملک در مکان مناسب و با قیمت مناسب (مبلغ کارمزد از فروشنده دریافت می گردد)

مشاوره جهت اجاره ملک در گرجستان و کلیه هزینه های همراهی وکیل برای اجاره منزل مسکونی و یا تجاری و اخذ قرارداد حقوقی (نصف هزینه یک ماه اجاره )

 

پرونده های حقوقی: (هزینه وکیل حقوقی در گرجستان)

هزینه های خدمات حقوقی برای کلیه پرونده ها شامل وصول مطالبات، دعاوی حقوقی و شرکت ، اختلاف حساب شرکت ها و ... (1500 دلار+5 درصد مبلغ طلب)

 

پرونده های کیفری: (هزینه وکیل کیفری در گرجستان)

 هزینه های خدمات کیفری برای کلیه پرونده های ورود به پلیس و دادگاه و ... با توجه به سختی پرونده و ساعت کار پرونده هزینه ها متغیر است  (2000 دلارتا 5000 دلار

 

تلفن های تماس با جورجیا سرویس: (مستقیم و واتس آپ)

  • مشاور حقوقی 598852000-995+

 

وب سایت رسمی Justice House